Anders Gustaf Olsson

Födelsedatum:1875-11-17
Dödsdatum:1953-09-29
Gravsatt:1953-10-11
Ort:JÄRBO
Område: G
Gravnummer:2 G 055

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Ovansjö-Järbo pastorat

Ovansjövägen 232
812 40 Kungsgården

0290-370 15

ovansjo.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/ovansjojarbo

Järbo kyrkogård

Järbovägen 986
811 71 Järbo