Anna Brita Albertina Olsson

Födelsedatum:1910-06-07
Dödsdatum:1994-04-05
Gravsatt:1994-05-06
Ort:JÄRBO
Område: G
Gravnummer:2 G 045A

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Ovansjö-Järbo pastorat

Ovansjövägen 232
812 40 Kungsgården

0290-370 15

ovansjo.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/ovansjojarbo

Järbo kyrkogård

Järbovägen 986
811 71 Järbo