Anna Olsson

Födelsedatum:1867-09-17
Dödsdatum:1948-05-23
Gravsatt:1948-05-30
Ort:JÄRBO
Område: G
Gravnummer:2 G 028

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Ovansjö-Järbo pastorat

Ovansjövägen 232
812 40 Kungsgården

0290-370 15

ovansjo.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/ovansjojarbo

Järbo kyrkogård

Järbovägen 986
811 71 Järbo