Arne Bernhard Haugen

Födelsedatum:1875-07-07
Dödsdatum:1953-02-03
Gravsatt:1953-02-17
Ort:VALBO
Område: G
Gravnummer:2 G 031B
2 G   031B

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Ovansjö-Järbo pastorat

Ovansjövägen 232
812 40 Kungsgården

0290-370 15

ovansjo.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/ovansjojarbo

Järbo kyrkogård

Järbovägen 986
811 71 Järbo