Beda Vilhelmina Hedman

Födelsedatum:1881-05-24
Dödsdatum:1944-08-08
Gravsatt:1944-08-12
Ort:JÄRBO
Område: G
Gravnummer:2 G 041

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Ovansjö-Järbo pastorat

Ovansjövägen 232
812 40 Kungsgården

0290-370 15

ovansjo.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/ovansjojarbo

Järbo kyrkogård

Järbovägen 986
811 71 Järbo