Birger Ragnar Olsson

Födelsedatum:1927-09-02
Dödsdatum:2009-06-09
Gravsatt:2009-09-02
Ort:OCKELBO
Område: G
Gravnummer:2 G 035B

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Ovansjö-Järbo pastorat

Ovansjövägen 232
812 40 Kungsgården

0290-370 15

ovansjo.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/ovansjojarbo

Järbo kyrkogård

Järbovägen 986
811 71 Järbo