Erik Albert Andersson

Födelsedatum:1893-09-17
Dödsdatum:1951-10-14
Gravsatt:1951-10-21
Ort:JÄRBO
Område: G
Gravnummer:2 G 036A
2 G   036A

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Ovansjö-Järbo pastorat

Ovansjövägen 232
812 40 Kungsgården

0290-370 15

ovansjo.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/ovansjojarbo

Järbo kyrkogård

Järbovägen 986
811 71 Järbo