Ester Edvina Hansson

Födelsedatum:1890-07-28
Dödsdatum:1941-10-03
Gravsatt:1941-10-12
Ort:YTTERBYN
Område: G
Gravnummer:2 G 045B

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Ovansjö-Järbo pastorat

Ovansjövägen 232
812 40 Kungsgården

0290-370 15

ovansjo.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/ovansjojarbo

Järbo kyrkogård

Järbovägen 986
811 71 Järbo