Gunhild Lundin

Födelsedatum:1926-04-13
Dödsdatum:2018-11-04
Gravsatt:2019-05-24
Ort:SANDVIKEN
Område: G
Gravnummer:2 G 064

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Ovansjö-Järbo pastorat

Ovansjövägen 232
812 40 Kungsgården

0290-370 15

ovansjo.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/ovansjojarbo

Järbo kyrkogård

Järbovägen 986
811 71 Järbo