Hilma Olsson

Födelsedatum:1886-07-17
Dödsdatum:1967-02-27
Gravsatt:1967-03-04
Ort:JÄRBO 9:43
Område: G
Gravnummer:2 G 151

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Ovansjö-Järbo pastorat

Ovansjövägen 232
812 40 Kungsgården

0290-370 15

ovansjo.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/ovansjojarbo

Järbo kyrkogård

Järbovägen 986
811 71 Järbo