Johanna Kristina Klasson

Födelsedatum:1894-01-12
Dödsdatum:1940-12-18
Gravsatt:1940-12-23
Ort:VALL 8 TORSÅKER
Område: G
Gravnummer:2 G 037A
2 G   037A

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Ovansjö-Järbo pastorat

Ovansjövägen 232
812 40 Kungsgården

0290-370 15

ovansjo.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/ovansjojarbo

Järbo kyrkogård

Järbovägen 986
811 71 Järbo