John Filip Hansson

Födelsedatum:1911-05-02
Dödsdatum:2000-12-06
Gravsatt:2000-12-15
Ort:JÄRBO
Område: G
Gravnummer:2 G 133

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Ovansjö-Järbo pastorat

Ovansjövägen 232
812 40 Kungsgården

0290-370 15

ovansjo.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/ovansjojarbo

Järbo kyrkogård

Järbovägen 986
811 71 Järbo