Karl Erik Torgny Hellström

Födelsedatum:1917-09-26
Dödsdatum:1938-11-17
Gravsatt:1938-11-27
Ort:FINNÄS
Område: G
Gravnummer:2 G 038

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Ovansjö-Järbo pastorat

Ovansjövägen 232
812 40 Kungsgården

0290-370 15

ovansjo.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/ovansjojarbo

Järbo kyrkogård

Järbovägen 986
811 71 Järbo