Lisa Andersson

Födelsedatum:1859-04-22
Dödsdatum:1944-11-02
Gravsatt:1944-11-09
Ort:JÄRBO
Område: G
Gravnummer:2 G 043A

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Ovansjö-Järbo pastorat

Ovansjövägen 232
812 40 Kungsgården

0290-370 15

ovansjo.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/ovansjojarbo

Järbo kyrkogård

Järbovägen 986
811 71 Järbo