Magnus Gunnar Wallström

Försäljare | JÄRBO, DJUPDAL 2:84

1913-10-01 Födelsedatum
1961-05-03 Dödsdatum

Gravsatt: 1961-05-13

2 G 154

Järbo kyrkogård

Ovansjö-Järbo pastorat

Sverige, Gävleborg

Ovansjö-Järbo pastorat

0290-370 15

ovansjo.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/ovansjojarbo

Ovansjövägen 232
812 40 Kungsgården

Järbo kyrkogård

Järbovägen 986
811 71 Järbo

Gravsatta inom samma gravplats