Per Erik Jäderberg

Födelsedatum:1880-01-26
Dödsdatum:1951-10-16
Gravsatt:1951-10-21
Ort:NORDANÅ
Område: G
Gravnummer:2 G 027

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Ovansjö-Järbo pastorat

Ovansjövägen 232
812 40 Kungsgården

0290-370 15

ovansjo.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/ovansjojarbo

Järbo kyrkogård

Järbovägen 986
811 71 Järbo