Per Olof Persson

Födelsedatum:1863-09-14
Dödsdatum:1951-02-18
Gravsatt:1951-02-25
Ort:JÄRBO
Område: G
Gravnummer:2 G 066
2 G   066

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Ovansjö-Järbo pastorat

Ovansjövägen 232
812 40 Kungsgården

0290-370 15

ovansjo.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/ovansjojarbo

Järbo kyrkogård

Järbovägen 986
811 71 Järbo