Per Olof Persson

F.hemmansägare | JÄRBO

1863-09-14 Födelsedatum
1951-02-18 Dödsdatum

Gravsatt: 1951-02-25

2 G 066

Järbo kyrkogård

Ovansjö-Järbo pastorat

Sverige, Gävleborg

Ovansjö-Järbo pastorat

0290-370 15

ovansjo.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/ovansjojarbo

Ovansjövägen 232
812 40 Kungsgården

Järbo kyrkogård

Järbovägen 986
811 71 Järbo

Gravsatta inom samma gravplats