Rudolf Ivar Wallenius

* | JÄRBO

1916-01-10 Födelsedatum
1999-03-23 Dödsdatum

Gravsatt: 1999-04-07

2 G 146

Järbo kyrkogård

Ovansjö-Järbo pastorat

Sverige, Gävleborg

Ovansjö-Järbo pastorat

0290-370 15

ovansjo.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/ovansjojarbo

Ovansjövägen 232
812 40 Kungsgården

Järbo kyrkogård

Järbovägen 986
811 71 Järbo

Gravsatta inom samma gravplats