Sten Ragnar Lindgren

Födelsedatum:1937-09-18
Dödsdatum:1957-10-14
Gravsatt:1957-10-27
Ort:JÄRBO, FINNÄS 4:92
Område: G
Gravnummer:2 G 132

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Ovansjö-Järbo pastorat

Ovansjövägen 232
812 40 Kungsgården

0290-370 15

ovansjo.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/ovansjojarbo

Järbo kyrkogård

Järbovägen 986
811 71 Järbo