Ulla-Britt Sylvia Persson

Födelsedatum:1954-06-27
Dödsdatum:1958-12-06
Gravsatt:1958-12-13
Ort:FINNÄS 4:94
Område: G
Gravnummer:2 G 140

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Ovansjö-Järbo pastorat

Ovansjövägen 232
812 40 Kungsgården

0290-370 15

ovansjo.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/ovansjojarbo

Järbo kyrkogård

Järbovägen 986
811 71 Järbo