Ulla-Britt Sylvia Persson

* | FINNÄS 4:94

1954-06-27 Födelsedatum
1958-12-06 Dödsdatum

Gravsatt: 1958-12-13

2 G 140

Järbo kyrkogård

Ovansjö-Järbo pastorat

Sverige, Gävleborg

Ovansjö-Järbo pastorat

0290-370 15

ovansjo.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/ovansjojarbo

Ovansjövägen 232
812 40 Kungsgården

Järbo kyrkogård

Järbovägen 986
811 71 Järbo

Gravsatta inom samma gravplats