Agnes Tiberia Bergström

Födelsedatum:1896-12-19
Dödsdatum:1975-05-01
Gravsatt:1975-06-07
Ort:JÄRBO, JÄRBO 16:68
Område: U
Gravnummer:2 U 205

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Ovansjö-Järbo pastorat

Ovansjövägen 232
812 40 Kungsgården

0290-370 15

ovansjo.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/ovansjojarbo

Järbo kyrkogård

Järbovägen 986
811 71 Järbo