Majt Elisabet Blomberg

Födelsedatum:1921-03-07
Dödsdatum:2016-04-27
Gravsatt:2016-09-09
Ort:STRÖMSUND/FJÄLLSJÖ
Område: U
Gravnummer:2 U 133

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Ovansjö-Järbo pastorat

Ovansjövägen 232
812 40 Kungsgården

0290-370 15

ovansjo.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/ovansjojarbo

Järbo kyrkogård

Järbovägen 986
811 71 Järbo