Ulla Maria Arnell

Födelsedatum:1921-06-28
Dödsdatum:1982-10-20
Gravsatt:1982-11-12
Ort:JÄRBO, JÄRBO 54:31
Område: U
Gravnummer:2 U 018

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Ovansjö-Järbo pastorat

Ovansjövägen 232
812 40 Kungsgården

0290-370 15

ovansjo.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/ovansjojarbo

Järbo kyrkogård

Järbovägen 986
811 71 Järbo