Anders Andersson

Födelsedatum:1865-06-19
Dödsdatum:1949-10-18
Gravsatt:1949-10-23
Ort:STORVIK
Område: G
Gravnummer:1 G 175

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Ovansjö-Järbo pastorat

Ovansjövägen 232
812 40 Kungsgården

0290-370 15

ovansjo.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/ovansjojarbo

Ovansjö kyrkogård

Ovansjövägen 232
812 40 Kungsgården