Anna Maria Andersson

Födelsedatum:1882-10-08
Dödsdatum:1953-04-02
Gravsatt:1953-04-12
Ort:ÅKERBO 1:1
Område: G
Gravnummer:1 G 259

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Ovansjö-Järbo pastorat

Ovansjövägen 232
812 40 Kungsgården

0290-370 15

ovansjo.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/ovansjojarbo

Ovansjö kyrkogård

Ovansjövägen 232
812 40 Kungsgården