Elov Abraham Abrahamsson

Födelsedatum:1875-10-19
Dödsdatum:1954-08-29
Gravsatt:1954-09-07
Ort:ÅSHAMMAR
Område: G
Gravnummer:1 G 650

Hitta till kyrkogården / församlingen

Ovansjö-Järbo pastorat

Ovansjövägen 232
812 40 Kungsgården

0290-370 15

ovansjo.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/ovansjojarbo

Ovansjö kyrkogård

Ovansjövägen 232
812 40 Kungsgården