Karl-Erik Ragnar Ahnlén

Födelsedatum:1937-11-06
Dödsdatum:2019-03-04
Gravsatt:2019-09-18
Ort:STORVIK
Område: G
Gravnummer:1 G 638

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Ovansjö-Järbo pastorat

Ovansjövägen 232
812 40 Kungsgården

0290-370 15

ovansjo.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/ovansjojarbo

Ovansjö kyrkogård

Ovansjövägen 232
812 40 Kungsgården