Kurt Elof Afvander

Födelsedatum:1935-08-23
Dödsdatum:2000-02-09
Gravsatt:2000-05-17
Ort:ÖSTERFÄRNEBO
Område: G
Gravnummer:1 G 180

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Ovansjö-Järbo pastorat

Ovansjövägen 232
812 40 Kungsgården

0290-370 15

ovansjo.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/ovansjojarbo

Ovansjö kyrkogård

Ovansjövägen 232
812 40 Kungsgården