Pajala Församling

LAESTADIUSV. 38
98431 PAJALA

0978-75880

www.svenskakyrkan.se/pajala

Kyrkogårdar