Gustafva Lovisa Andreasson

Liared

1842-04-15 Födelsedatum
1917-07-14 Dödsdatum

Gravsatt: 1917-09-22

LI C 182

Liareds Kyrkogård

Redvägs Församling

Sverige, Västra Götaland

Redvägs Församling

0321-29960

redvags.forsamling@svenskakyrkan.se

Prästgården
523 76 BLIDSBERG

Liareds Kyrkogård

Prästegården
520 24 Blidsberg

Gravsatta inom samma gravplats