Johanna Sofia Andreasson

Liared

1871-03-17 Födelsedatum
1952-02-17 Dödsdatum

Gravsatt: 1952-02-28

LI C 221

Liareds Kyrkogård

Redvägs Församling

Sverige, Västra Götaland

Redvägs Församling

0321-29960

redvags.forsamling@svenskakyrkan.se

Prästgården
523 76 BLIDSBERG

Liareds Kyrkogård

Prästegården
520 24 Blidsberg

Gravsatta inom samma gravplats