Gustav Torgny Lindgren

Födelsedatum:1938-06-16
Dödsdatum:2017-03-16
Gravsatt:2017-04-07
Ort:Rimforsa
Område: B
Gravnummer:TJGL B 262, 263
TJGL B   262, 263

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Rimforsa församling

Sandbacken 1
590 43 Rimforsa

0494-21000

rimforsa.forsamling@svenskakyrkan.se

Tjärstad Gamla

Sandbacken 1
590 43 Rimforsa

maria.berg2@svenskakyrkan.se