Einar Olsson

Födelsedatum:1903-05-25
Dödsdatum:1974-06-11
Gravsatt:1974-07-04
Ort:Gudmuntorps förs
Område: U
Gravnummer:Bkl U 10

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Ringsjö Församling

Bosjökloster 105
243 95 Höör

070-6633530

ringsjo.forsamling@svenskakyrkan.se