Rommele församling

Torpavägen 10
46178 SJUNTORP

0520-44 02 58

rommele.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/rommele

Kyrkogårdar