Axel Rudolf Hörlin

Födelsedatum:1900-08-07
Dödsdatum:1975-06-05
Gravsatt:1975-06-13
Ort:330 17 Rydaholm
Område: H
Gravnummer:NK H 43, 44

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen