Agust Andersson

Födelsedatum:1866
Dödsdatum:1938
Område: 1
Gravnummer:HO 1 1094, 1095

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Sävare församling

Sävare församlingshem
531 91 Vinninga

0510/50026

savare.forsamling@svenskakyrkan.se

Hovby kyrkogård

Sävare församlingshem
531 03 Vinninga