Erik Hjalmar Andersson

Födelsedatum:1902
Dödsdatum:1912
Område: 1
Gravnummer:HO 1 2074, 2075

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Sävare församling

Sävare församlingshem
531 03 Vinninga

0510/50026

savare.forsamling@svenskakyrkan.se

Hovby kyrkogård

Sävare församlingshem
531 03 Vinninga