Ivan Elias Johansson

Födelsedatum:1902-12-25
Dödsdatum:1993-08-29
Gravsatt:1993-10-08
Ort:Stockholm
Område: 1
Gravnummer:HO 1 2058, 2059, 2060

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Sävare församling

Sävare församlingshem
531 03 Vinninga

0510/50026

savare.forsamling@svenskakyrkan.se

Hovby kyrkogård

Sävare församlingshem
531 03 Vinninga