Johanna Lovisa Andesdotter

Födelsedatum:1865
Dödsdatum:1940
Område: 1
Gravnummer:HO 1 1013, 1014, 1015, 1016

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Sävare församling

Sävare församlingshem
531 91 Vinninga

0510/50026

savare.forsamling@svenskakyrkan.se

Hovby kyrkogård

Sävare församlingshem
531 03 Vinninga