Stina ¨jOnsson

Födelsedatum:1885
Dödsdatum:1968
Område: 1
Gravnummer:HO 1 2024, 2025, 2026

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Sävare församling

Sävare församlingshem
531 03 Vinninga

0510/50026

savare.forsamling@svenskakyrkan.se

Hovby kyrkogård

Sävare församlingshem
531 03 Vinninga