Charlotta Johansson

Fru

1877-01-06 Födelsedatum
1922-10-12 Dödsdatum

Gravsatt: 1922-10-22

SA 1 1010

Saleby kyrkogård

Sävare församling

Sverige, Västra Götaland

Sävare församling

0510/50026

savare.forsamling@svenskakyrkan.se

Sävare församlingshem
531 91 Vinninga

Saleby kyrkogård

saleby.forsamling@brevet.nu

Sävare församlingshem
531 03 Vinninga