Johan Andersson

Lantbrukare

1881-10-30 Födelsedatum
1946-11-01 Dödsdatum

Gravsatt: 1946-11-11

SA 1 1022, 1023

Saleby kyrkogård

Sävare församling

Sverige, Västra Götaland

Sävare församling

0510/50026

savare.forsamling@svenskakyrkan.se

Sävare församlingshem
531 91 Vinninga

Saleby kyrkogård

saleby.forsamling@brevet.nu

Sävare församlingshem
531 03 Vinninga

Gravsatta inom samma gravplats