Ragnhild Evelina Friman

F. småskollärare | Götene församling

1889-11-18 Födelsedatum
1963-05-28 Dödsdatum

Gravsatt: 1963-06-03

SA 1 1015, 1016

Saleby kyrkogård

Sävare församling

Sverige, Västra Götaland

Sävare församling

0510/50026

savare.forsamling@svenskakyrkan.se

Sävare församlingshem
531 91 Vinninga

Saleby kyrkogård

saleby.forsamling@brevet.nu

Sävare församlingshem
531 03 Vinninga

Gravsatta inom samma gravplats