Sixten Friman

1903-09-06 Födelsedatum
1922-06-02 Dödsdatum

Gravsatt: 1922-06-11

SA 1 1013

Saleby kyrkogård

Sävare församling

Sverige, Västra Götaland

Sävare församling

0510/50026

savare.forsamling@svenskakyrkan.se

Sävare församlingshem
531 91 Vinninga

Saleby kyrkogård

saleby.forsamling@brevet.nu

Sävare församlingshem
531 03 Vinninga