Karl Olof "Olle" Evert Svensson

Födelsedatum:1926-11-24
Dödsdatum:2012-08-08
Gravsatt:2012-08-24
Ort:Vinninga
Område: F
Gravnummer:SÄ F 196, 197

Hitta till kyrkogården / församlingen

Sävare församling

Sävare församlingshem
531 03 Vinninga

0510/50026

savare.forsamling@svenskakyrkan.se

Sävare kyrkogård

Sävare församlingshem
531 03 Vinninga