Axel Andersson

Födelsedatum:1894-10-24
Dödsdatum:1987-06-20
Gravsatt:1987-06-30
Ort:Simris
Område: 2
Gravnummer:BG 2 30

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Simrishamns församling

Allgatan 7
272 21 Simrishamn

0414-41 24 80

simrishamn.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/simrishamn