Albin Enok Andersson

Födelsedatum:1906-07-02
Dödsdatum:1969-06-20
Gravsatt:1969-06-28
Ort:Simrishamn
Gravnummer:GN 561

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Simrishamns församling

Allgatan 7
272 21 Simrishamn

0414-41 24 80

simrishamn.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/simrishamn