Axel Anderberg

Födelsedatum:1872-03-21
Dödsdatum:1961-10-07
Gravsatt:1961-10-14
Ort:Simris
Gravnummer:GN 258

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Simrishamns församling

Allgatan 7
272 21 Simrishamn

0414-41 24 80

simrishamn.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/simrishamn