Järrestad gamla kyrkogård

Allgatan 7
272 21 SIMRISHAMN

jarrestadskyrkogard@gmail.com

Gravsatta