Gulli Ann-Mari Henricson

Födelsedatum:1936-06-26
Dödsdatum:2023-06-27
Gravsatt:2023-08-15
Ort:Simrishamn
Område: C
Gravnummer:RN C 83

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Simrishamns församling

Allgatan 7
272 21 Simrishamn

0414-41 24 80

simrishamn.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/simrishamn